top of page
EIERE 2.png

Våre eiere

Attende har en lang og spennende historie, og en rekke små og store eiere. Dette er i stor grad stiftelser og offentlige aktører basert på Nord-Jæren.

 

I den årlige generalforsamlingen så utnevner eierne selskapets styre

 

Foruten et viktig samfunnsoppdrag, så utfører også Attende ulike oppdrag for eierne våre.  

 

 

Portett Kari Nessa Nordtun LR_.png
_DSC9934.jpg
Fylkesordfører Marianne Chesak 03 (1).png

For en stor arbeidsgiver som Stavanger kommune er det viktig at arbeidslivet er mest mulig inkluderende. Det arbeidet Attende gjør for dem som av ulike årsaker ikke passer helt inn i den «tradisjonelle jobben» er av stor verdi for alle. 

Kari Nessa Nordtun

- ordfører i Stavanger kommune

Attende er å mange måter en ordinær bedrift, men de har har ekstraordinære ansatte. De gir meningsfulle oppgaver til de av oss som ikke kan gå rett inn i det helt vanlige arbeidslivet. Som en av mange eiere i Attende setter Sandnes kommune stor pris på det verdifulle bidraget bedriften gir til storsamfunnet.

Stanley Wirak - ordfører i Sandnes kommune

Alle fortjener en mulighet til å delta i arbeidslivet. Noen av oss kan bidra mer enn andre. Men alle har rett til å bidra med det de kan. Derfor er innsatsen Attende gjør så viktig. De hjelper folk med utdanning og arbeidstrening, og sørger for at mange får en innholdsrik hverdag og nye muligheter.

Marianne Chesak - fylkesordfører i Rogaland

Harald Minge Næringsforeningen i Stavanger-regionen.png

Kjernen i det Attende driver med handler om inkludering – det å gi alle en mulighet. Det er flott å se at selskap som dette lykkes i å skape produkter og tjenester av høy kvalitet, og at de konkurrerer på lik linje med kommersielle aktører. Derfor er vi en stolt medeier i Attende.

Harald Minge – Administrerende direktør i Næringsforeningen i Stavanger-regionen

bottom of page