top of page
  • Trond F. Ingebretsen

Attendes idéfond for mer innovasjon

I 2022 etablerte Attende et eget idéfond. Dette er midler som er øremerket søknader fra ansatte om å kunne teste ut nye konsepter eller nye idéer. Det er ingen andre begrensninger enn at det må være muligheter for nytteverdi for Attende eller Attendes målgruppe.

Dette ble etablert fordi ledelsen så det som nødvendig å systematisk legge til rette for innovasjon i hele organisasjonen. Gjennom å etablere en løsning hvor alle ansatte, uansett stilling, kan sende inn søknader om støtte til ulike ideer og innovasjoner, så sendes det også et tydelig signal om viktigheten av innovasjon og utvikling.


Dette inspirerte Sigve Eriksen. Han søkte om å teste ut et konsept rundt lasergravering: Attende produserer deler og komponenter til en rekke kunder, og Sigve mente at en del kunder kunne være interessert i å kunne få varene ferdig gravert. Dette viste seg å være en god hypotese. I første omgang er det en enkel graveringsmaskin som ble bestilt inn; for å prototype gravering på metallprodukter, på tre og lær.


Dersom markedet responderer positivt på dette, så kan graveringen utvides fra denne enkle modellen som ble dekket av Attendes idéfond til mer profesjonelt utstyr. Det kan igjen gi rom for flere arbeidsplasser, og flere arbeidstreningsarenaer som kan tilbys våre deltakere og tiltaksansatte, og Attende blir en mer komplett leverandør.


Mange forretningsområder starter i det små, men alle starter med en annerledes tanke, en god idé.

0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page