top of page

VÅRE TILTAKSOMRÅDER

AFT – Arbeidsforberedende trening ​

Arbeidsforberedende trening skal bidra til å prøve ut tiltaksdeltakerens arbeidsevne og til å styrke mulighetene for å få ordinært arbeid. 

 

Tiltaket skal gi et tilbud om arbeidsrettet opplæring og utprøving av arbeidsevne for personer med nedsatt arbeidsevne og sammensatte bistandsbehov.

 

Formålet med tiltaket skal understøttes av følgende

resultatmål:

  • 50% overgang til arbeid eller utdanning

Attende-Milj-25.jpg
bottom of page