top of page
©Brian Tallman AttendeDSCF1423November 17, 20174896 x 3264.jpg

HMSK

HMS, kvalitet og bærekraft

Vi jobber hver dag for å bli bedre.

Vi jobber hver dag for å redusere utslipp.  ​

Vi jobber hver dag for å sørge for at våre ansatte har det bra på jobb. 

Derfor har vi ansatt en egen ressurs som utelukkende jobber med HMS, kvalitet og bærekraft. Derfor er vi en sertifisert Miljøfyrtårn-bedrift, og vi er sertifisert i kvalitetsstandarden ISO-9001. 

ISO-sertifisering

Vi er sertifisert i henhold til NS-EN ISO 9001:2015. Kvalitetssystemet vårt skal sikre god drift gjennom alle prosesser og videre medvirke til økt kundetilfredshet. Vi skal levere riktig kvalitet til riktig tid, og vi skal være best på lokal produksjon og tjenester.

Miljøfyrtårn-sertifisering

Vi er sertifisert Miljøfyrtårn-bedrift. Vi dokumenterer og følger opp miljømål som gjør at vi kan produsere bedre og bedre tjenester med lavere og lavere klimaavtrykk. 

  • Overgang til fossilfri varetransport

  • Energitiltak for å redusere el-forbruk

  • Lokale miljøtiltak som etablering av blomsterenger og småskala bikube-drift på eiendommen

  • Sortering av avfall

  • Økt grad av gjenbruk 

Vi rapporterer på våre bærekraftsmål som en integrert del av Årsrapporten for 2022.  

Achilles JQS

Vi er registrert som pre-kvalifisert leverandør i Achilles JQS for Norge og Danmark. Achilles kvalifiserer, evaluerer og overvåker det vi gjør. På denne måten kan vi utvikle langsiktige og gjensidig lønnsomme relasjoner til våre kunder og leverandører.

Internkontrollforskriften 

Vi tilfredsstiller kravene i forskrift om Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheten (Internkontrollforskriften). Virksomheten vår er videre lovlig organisert i henhold til gjeldende skatte- og arbeidsmiljøregelverk og ivaretar til enhver tid de ansattes faglige og sosiale rettigheter.

Kundene våre gis innsyn

Våre kunder og samarbeidspartnere kan ved forespørsel gis rett til gjennomgåelse og verifikasjon av styringssystemene våre både når det gjelder kvalitet, prosess, internkontroll og HMS.

Miljøfyrtårn-sertifisert.png
ISO-9001.jfif
Skjermbilde 2021-09-06 kl. 09.29.52.png
ACHILLES.png
Skjermbilde 2021-09-06 kl. 09.29.35.png
bottom of page