©Brian Tallman AttendeDSCF1423November 17, 20174896 x 3264.jpg

HMSK

Ingenting er viktigere for oss i Attende enn vårt HMSK-arbeid.

Derfor tar vi det på aller største alvor. 

Vi er ISO-sertifisert

Vi er sertifisert i henhold til NS-EN ISO 9001:2015. Kvalitetssystemet vårt skal sikre god drift gjennom alle prosesser og videre medvirke til økt kundetilfredshet. Vi skal levere riktig kvalitet til riktig tid, og vi skal være best på lokal produksjon og tjenester.

Prekvalifisert for olje og gass

Vi er registrert som pre-kvalifisert leverandør i Achilles JQS for olje- og gassindustrien i Norge og Danmark. Achilles kvalifiserer, evaluerer og overvåker det vi gjør. På denne måten kan vi utvikle langsiktige og gjensidig lønnsomme relasjoner til våre kunder og leverandører.

Internkontrollforskriften 

Vi tilfredsstiller kravene i forskrift om Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheten (Internkontrollforskriften). Virksomheten vår er videre lovlig organisert i henhold til gjeldende skatte- og arbeidsmiljøregelverk og ivaretar til enhver tid de ansattes faglige og sosiale rettigheter.

Kundene våre gis innsyn

Våre kunder og samarbeidspartnere kan ved forespørsel gis rett til gjennomgåelse og verifikasjon av styringssystemene våre både når det gjelder kvalitet, prosess, internkontroll og HMS.

ACHILLES.png

Achilles JQS - Leverer tjenester som effektiviserer innkjøpsfunksjoner, inkludert risikovurdering og revisjon av leverandører. Disse er i samsvar med og er utlyst som prekvalifiseringssystem i henhold til EU` innkjøps direktiv. Disse tjenestene leveres til oljeselskaper, hovedkontraktører og leverandører som arbeider i oljeindustrien i Norge og Danmark.

Skjermbilde 2021-09-06 kl. 09.29.52.png
Skjermbilde 2021-09-06 kl. 09.29.35.png