top of page

VÅRE TILTAKSOMRÅDER

Slik samarbeider vi med NAV

Attende er en av de største arbeid- og inkluderingsbedriftene i Rogaland. Vi samarbeider tett med NAV og tilbyr arbeidsrettede tjenester innenfor alle bransjer og arbeidsområder. 

 

Vi skaper verdifulle jobber til mennesker, enten det er innenfor et av Attendes egne virksomhetsområder eller i en ekstern bedrift vi samarbeider med. Vi har et stort nettverk av store og små bedrifter over hele Rogaland, og innenfor de fleste bransjer.

 

Vi samarbeider tett med NAV, og vårt mål er å bidra til at NAV på best mulig måte utfører den viktige samfunnsoppgaven de har fått.

3 Gears
bottom of page