top of page

VÅRE TILTAKSOMRÅDER

TAFU

Tilbakeføring gjennom arbeid, fritid og utdanning

TAFU Rogaland er et samarbeidstiltak for tidligere straffedømte og er et tett samarbeid mellom Sandnes og Stavanger kommune, Kriminalomsorgen Region Sørvest, NAV Rogaland, og Rogaland fylkeskommune, opplæringsavdelingen.

Målet er å finne, få og beholde arbeid på det åpne arbeidsmarkedet og/eller fullføre videregående opplæring.

 

TAFU bygger på Konsekvenspedagogikk, der deltakerne skal lære seg å forstå sammenhengen mellom egne handlinger og følgende av disse, samt øke den sosiale handlingskompetanse i møte med arbeidsmarkedet. Samarbeidstiltaket gir i tillegg deltakerne oppfølging i fritiden gjennom egne organiserte aktiviteter, samt stimulering til egenstyrt aktiv fritid på sikt.

d309ad53-cd79-4937-bcee-c904b4d771d3.jpeg
bottom of page