top of page

VÅRE TILTAKSOMRÅDER

TAFU

Tilbakeføring gjennom arbeid, fritid og utdanning

TAFU Rogaland er et samarbeidstiltak for tidligere straffedømte menn i alder 18-40 år og er et tett samarbeid mellom Sandnes og Stavanger kommune, Kriminalomsorgen Region Sørvest, NAV Rogaland, og Rogaland fylkeskommune, opplæringsavdelingen.

Målet er å finne, få og beholde arbeid på det åpne arbeidsmarkedet og/eller fullføre videregående opplæring.

 

TAFU bygger på Konsekvenspedagogikk, der deltakerne skal lære seg å forstå sammenhengen mellom egne handlinger og følgende av disse, samt øke den sosiale handlingskompetanse i møte med arbeidsmarkedet. Samarbeidstiltaket gir i tillegg deltakerne oppfølging i fritiden gjennom egne organiserte aktiviteter, samt stimulering til egenstyrt aktiv fritid på sikt.

d309ad53-cd79-4937-bcee-c904b4d771d3.jpeg
bottom of page