top of page

Styret til Attende

Styret består av representanter for eierne til selskapet. 

Nedenforstående oversikt gjelder for Attende Holding AS, og oppdatert informasjon om Attende-selskapenes eierskap og roller finnes for øvrig offentlig her

 

Styrets leder: Bjarte Norås Bøe

Styrets nestleder: Heidi Bjerga

Styremedlemmer: 

Birger Wikre Hetland

Guttorm Stangeland

Helge Gabrielsen

Kristine Stokka 

Stein Wormsen

bottom of page