top of page

SVITHUN:
MEDISINSK GRUNNUTSTYR

Attende utvikler og produserer hjelpemidler og medisinsk utstyr til sykehus og institusjoner.

 

Merkevaren Svithun står for førsteklasses medisinteknisk utstyr. I likhet med Elvarm er også Svithun en av merkevarene til Attende. Svithun-produktene har vært i daglig bruk i norske sykehus og helseforetak i mer enn 60 år. Produktene holder høy kvalitet. Vi legger også stor vekt på utsøkt design som bidrar til å løse viktige oppgaver for pasienter og helsepersonell.

bottom of page