top of page

VÅRE TILTAKSOMRÅDER

VTA – Varig tilrettelagt arbeid

Formålet med varig tilrettelagt arbeid er å gi tiltaksansatte arbeid som bidrar til at de utvikler ressurser gjennom kvalifisering og tilrettelagte arbeidsoppgaver.

 

Mål for leveransene i dette tiltaket er:

  • Tilby hensiktsmessige arbeidsrettede aktiviteter – både på interne og på eksterne arenaer.

  • Tilby en stabil arbeidsplass hvor tiltaksansatte kan utvikle sin arbeidsevne og som kan bidra til økt livskvalitet.

  • Tilby faglig opplæring knyttet til bedriftens ulike arbeidsområder for å styrke læring, mestring og utvikling i VTA.

  • Oppfølging av deltakerne minimum hver 6 måned for å vurdere muligheter for overgang til arbeid eller utdanning.

Bilde VTA Attende.jpg
bottom of page