top of page
  • Trond F. Ingebretsen

100.000 ønsker å jobbe, men står utenfor arbeidsmarkedet

Verdensdagen for funksjonshemmede

I dag 3. desember er verdensdagen for mennesker med funksjonsnedsettelser.

15 % av befolkningen har ulike funksjonshemminger.

Kun ca 40 % av befolkningen (mellom 15 og 66 år) med en funksjonsnedsettelse er i arbeid, mot ca 73 % av den øvrige befolkningen.


Over 100.000 mennesker med nedsatt funksjonsevne ønsker å jobbe, men får ikke jobb. I Norge. Hvor samfunnet har et stadig større behov for ansatte.

Og det er også et paradoks at "kun" 21 % av disse er registrert som arbeidsledige (kilde: ssb). Det forteller oss at vi har et godt stykke arbeid foran oss med tilrettelegging, tilpasning, kommunikasjon og jobbdesign.


Spesielt det siste kan vi bli bedre på. Hybrid-jobb med noe hjemmekontor og noe fysisk er allerede utbredt, og vil kunne hjelpe enkelte. Andre har kanskje større utfordringer med å stå i en 100 % stilling. På finn.no er det nå lyst ut 100 stillinger som "økonomiansvarlig". Dette er i stor grad en kontorstilling, men kun 12 % er tilrettelagt for "delvis hjemmekontor". Av de 100 stillingene, er det 96 % fulltidsstillinger.


I Allservice og Attende har vi i det siste vurdert flere roller som mulige som deltidsroller, også der hvor det er behov for ett årsverk kan det være aktuelt å vurdere to 50 % stillinger istedenfor èn 100 % stilling. Det gir større redundans, bredere kompetanse og mer fleksibilitet. Vi er ikke i mål på alle områder enda vi heller, men vi har en målsetting om å bli bedre.


Kanskje ekstra oppmerksomhet rundt dette - på verdensdagen for funksjonshemmede - kan bidra til at flere arbeidsgivere får øynene opp for de ressursene som finnes i samfunnet vårt. Men man må se på søkerlisten fra en litt annen vinkel.


Les mer her:0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page